Dietetyka i alergie pokarmowe

Vegan protein source. Buddha bowl dish, avocado, pepper, tomato, cucumber, red cabbage, chickpea, fresh lettuce salad and walnuts, nuts, beans, . Healthy vegetarian eating, super food. Top view.

Dietetyka jest to nauka z dziedziny medycyny zajmująca się żywieniem człowieka, zarówno zdrowego, jak i chorego. Dietetyka zajmuje się takimi dziedzinami jak: zasady żywienia człowieka zdrowego, zasady żywienia człowieka chorego, ocena stanu odżywienia, ocena wpływu na siebie farmakoterapii oraz żywienia, zapobieganie chorobom, które zależą od żywienia, kontrola jakości produktów żywnościowych, kontrola warunków przechowywania produktów żywnościowych, biochemiczne podstawy żywienia, prowadzenie edukacji żywieniowej, psychologia żywienia oraz technologie gastronomiczne. Dietetyka ocenia zarówno wpływ choroby na stan odżywienia, jak również oceną wpływu odżywienia na wynik leczenia określonych chorób. Dietetyka wiąże się ponadto z takimi dziedzinami, jak: medycyna, farmakologia, bromatologia, chemia żywności, biologia, mikrobiologia oraz psychologia. Dietetyka dzieli się na dwa typy. Są to kolejno: dietetyka kliniczna oraz dietetyka sportowa. Nie wszyscy ludzie mogą spożywać wszystkie pokarmy, ponieważ niektóre z nich stanowią alergeny pokarmowe. Alergeny pokarmowe dostają się do organizmu z pokarmem i mogą prowadzić do pojawienia się objawów alergii. Wśród najczęstszych alergenów pokarmowych należy wymienić następujące: jaja, owoce morza, owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, zboża oraz mleko. Najczęstszą alergią pokarmową jest alergia na jaja kurze. Wywołują ją następujące białka: owomukoid, owoalbumina oraz owidyna. W następnej kolejności są owoce morza oraz ryby. W przypadku jaj kurzych  to częściej na alergię cierpią dzieci niż dorośli, a w przypadku owoców morz-cierpią na alergię częściej dorośli.

W przypadku ryb alergia jednakowo dotyka dzieci, jak i dorosłych. Alergenami w przypadku owoców morza są białka, które znajdują się w mięśniach. Kolejne alergeny znajdują się w owocach oraz w warzywach. Często alergia pokarmowa w przypadku owoców i warzyw powiązana jest z alergią na pyłki. Kolejne alergeny znajdują się w roślinach strączkowych. Głównie uczulają soja oraz orzeszki ziemne. Uczulają białka, które znajdują się w nasionach. Wśród orzechów, które wywołują alergie są: orzechy brazylijskie, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzeszki piniowe oraz migdały. Alergia na orzechy laskowe oraz migdały często towarzyszy również alergii na pyłki. Istnieją również alergie na zboża. W tym przypadku uczula białko zapasowe nasion, czyli gluten. Alergenem jest również białko mleka krowiego. Białka, które uczulają w mleku, to: laktoalbumina, laktoglobulina, beta-globulina, kazeina oraz glikoproteina. Białka ogólnie są to wielkocząsteczkowe biopolimery. Zbudowane są z aminokwasów. Synteza białek odbywa się za pomocą rybosomów. W skład białek wchodzą przede wszystkim takie pierwiastki, jak: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka oraz fosfor. Ponadto niekiedy w białkach pojawiają się również: mangan, cynk, magnez, żelazo, miedź oraz kobalt. Łańcuch białkowy przypomina nitkę, która może przybierać różne kształty. Nitka ta ulega tak zwanemu procesowi zwijaniu białka, przez co tworzy strukturę. W zależności od struktury białka opisuje się na czterech następujących poziomach: struktura pierwszorzędowa białka, struktura drugorzędowa białka, struktura trzeciorzędowa białka oraz struktura czwartorzędowa białka.

Dodaj komentarz