Większość osób, która posiada własne konta bankowe posiada także karty kredytowe. Taka karta kredytowa, to inaczej karta płatnicza. Bank wydaje taką kartę osobom, która mają przyznany limit kredytowy. Jednakże, żeby posiadać taką kartę nie trzeba posiadać konta bankowego. Bank rozlicz się z kredytobiorcą poprzez wyciąg, czyli zestawienie transakcji, którą wysyła kredytobiorcy. Karta kredytowa jest objęta limitem kredytowym. Linia taka w przypadku karty płatniczej jest wyżej oprocentowana w porównaniu z liniami, które bank przyznaje do rachunku bieżącego konsumenta. Ponadto z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy, co oznacza, że osoba posiadająca kartę, która spłaci 100 procent zadłużenia wykazanego przez bank, to taka osoba nie będzie musiała płacić odsetek od kredytu. Wyróżniamy kilka rodzajów kart kredytowych. Są to karty wypukłe, karty z paskiem magnetycznym, karty chipowe oraz karty hybrydowe. Karty wypukłe posiadają wytłoczony numer karty kredytowej, jej datę ważności oraz i mię i nazwisko posiadacza karty. Karty te są zabezpieczone za pomocą paskiem magnetycznego albo chipa. Natomiast na karcie z paskiem magnetycznym znajduje się nośnik informacji, którym jest właśnie ten pasek magnetyczny. Na takim pasku zapisane są informacje, które są niezbędne do dokonania transakcji. Informacje te zapisane są na dwóch ścieżkach . Na karcie kredytowej z paskiem magnetycznym nie znajduje się numer PIN, który jest niezbędny do autoryzacji transakcji.

Karty chipowe są to kartami kredytowymi, które posiadają układ elektroniczny. Karty te są bardziej bezpieczne niż te z paskiem magnetycznym. Tutaj także nie jest zapisany numer PIN, który jest niezbędny do autoryzacji transakcji. Karty hybrydowe posiadają pasek magnetyczny oraz mikroprocesor, czyli tak zwany chip. Karty kredytowe możemy podzielić ze względu na ich zasięg. Są to karty kredytowe międzynarodowe, karty kredytowe krajowe oraz karty kredytowe lokalne. Karty kredytowe międzynarodowe są kartami ważnymi na całym świecie. Karty te są ważne w każdym punkcie handlowo-usługowym oraz bankomacie, które są oznaczone logo danej karty. Karty kredytowe krajowe są ważne tylko na terenie danego kraju, gdzie znajduje się dany bank, który wydał kartę. Natomiast karty kredytowe lokalne są ważne tylko w ramach jednego albo kilku banków lub też są ograniczone do sieci sklepów tej samej firmy. Kredyt bankowy jest umową, którą zawiera się w formie pisemnej. Umowa taka jest zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę związaną z określonym celem, jak również podaje czas spłaty kredytu. Natomiast osoba biorąca kredyt zobowiązuje się wykorzystać kredyt na określony w umowie cel, jak również zobowiązuje się zwrócić kredyt z należnymi odsetkami. Głównymi cechami kredytu bankowego są zwrotność, terminowość oraz oprocentowanie. Kredyt można ująć na dwa sposoby. Jest to sposób formalno-prawny albo sposób ekonomiczny.

Dodaj komentarz