Typy białek: histony, chromoproteiny

Histony jest to typ białek prostych o zasadowym odczynie. Rozpuszczają się w wodzie i stanowią składnik jąder komórkowych. W skład histonów wchodzą takie aminokwasy, jak lizyna oraz arginina. Kolejnym typem białka prostego są albuminy. Są to białka obojętne. Pełnią wiele ważnych funkcji, jak na przykład: stanowią enzymy, stanowią hormony oraz stanowią inne biologicznie czynne związki. Tego typu białka bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie oraz w rozcieńczonych roztworach soli. Łatwo ulegają koagulacji. Albuminy znajdują się w takich miejscach, jak tkanka mięśniowa, osocze krwi oraz mleko. Kolejnym typem białka prostego są globuliny. W ich skład wchodzą aminokwasy białkowe. Słabo rozpuszczają się w wodzie. Doskonale rozpuszczają się w rozcieńczonych roztworach soli. Tego typu białka znajdują się w płynach ustrojowych oraz w tkance mięśniowej. Prolaminy to białka roślinne. Rozpuszczają się w 70-procentowym alkoholu. Występują w nasionach. Gluteiny to również białka roślinne. Rozpuszczają się w rozcieńczonych kwasach oraz w rozcieńczonych zasadach. Skleroproteiny zawierają z kolei cysteiny, aminokwasy zasadowe, kolagen, elastynę, proliny oraz hydroksyproliny. Białka te nie rozpuszczają się ani w wodzie ani w rozcieńczonych roztworach soli. Ze względu na włóknistą budowę pełnią funkcje podporowe. Do tych białek należy między innymi keratyna. Z kolei do grupy białek złożonych należą kolejno: chromoproteiny, fosforoproteiny, nukleoproteidy, lipidoproteiny, glikoproteiny oraz metaloproteidy.

Chromoproteiny składają się z białek prostych oraz z barwnika. Zawierają układ hemowy oraz flawoproteidy. W skład tej grupy wchodzą następujące białka: hemoglobina, mioglobina, cytochromy, katalaza oraz peroksydaza. Fosfoproteidy z kolei posiadają jeden procent fosforu. Fosfor ten występuje w tych białkach w postaci reszt kwasu fosforowego. Tego typu białka są następujące: kazeina mleka, witelina żółtka jaj oraz ichtulina ikry ryb. Natomiast nukleoproteidy złożone są z białek zasadowych oraz z kwasów nukleinowych. Do tej grupy należą między innymi rybonukleoproteiny, które zlokalizowane są w cytoplazmie. Z nukleoproteidów zbudowane są wirusy. Lipidoproteiny są to połączenia białek z tłuszczami. Mogą to być zarówno tłuszcze proste, jak i złożone. Tego typu białka są nośnikiem cholesterolu. Ponadto są elementem błony komórkowej. Glikoproteiny są to białka połączone z cukrami. Tego typu białka znajdują się między innymi w substancji ocznej oraz w płynie torebek stawowych. Metaloproteiny natomiast są to białka połączone z atomem metalu. Atomy metalu są czynną grupą enzymów. Białka można także podzielić ze względu na substancje odżywcze. Stąd też wyróżniamy białka doborowe oraz białka niedoborowe. Białka doborowe, czyli białka pełnowartościowe posiadają wszystkie aminokwasy egzogenne w swoim składzie. Do białek pełnowartościowych należą między innymi: albumina, białko jaja kurzego, białko mleka oraz białko mięsa. Z kolei białka niedoborowe, czyli niepełnowartościowe są to białka, w których nie ma wszystkich aminokwasów egzogennych. Do tego typu białek należą między innymi kolagen oraz żelatyna.

Dodaj komentarz