Kredyt budowlano-hipoteczny

W dzisiejszych czasach większość ludzi żyje z kredytów. Niestety mało kogo stać na to, żeby dom czy samochód kupił za gotówkę. Kredyt jest pożyczką z banku, którą dostaje się w zależności od wysokości zarobków, a spłacając kredyt spłacamy odsetki. Jednym z kredytów, jakie możemy wziąć jest kredyt hipoteczny. Jest to długoterminowy kredyt bankowy, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka. Taki kredyt najczęściej otrzymujemy na budowę albo na kupno jakiejś nieruchomości. Hipoteka jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym na jakąś nieruchomość, czyli własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, czy też prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt hipoteczny możemy podzielić ze względu na cel bądź też ze względu na walutę. Ze względu na cel wyróżniamy następujące kredyty: kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny oraz pożyczkę hipoteczną. Kredyt hipoteczny to środki pieniężne, które są przekazywane na kupno domu, mieszkania własnościowego, mieszkania spółdzielczego czy też innej nieruchomości. Kredyt ten jest uruchamiany w całości. Bank przelewa całą kwotę kredytu na rachunek osoby sprzedającej na podstawie przedstawionej umowy kupna-sprzedaży. Kredyt budowlano-hipoteczny to środki, które są przeznaczone na budowę domu przez daną osobę fizyczną, spółdzielnię albo dewelopera. Taki kredyt również jest uruchamiany w całości, ale można go także uruchomić w transzach. W tym drugim przypadku odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu, a nie jak w pierwszym przypadku od całości przyznanej sumy.

Kiedy skończymy budować nasz dom korzystając z kredytu budowlano-hipotecznego, to do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie albo też do momentu odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Ponadto do wniosku o kredyt budowlano-hipoteczny załącza się kosztorys, który umożliwi później łatwe rozliczenia wydatków na podstawie faktur. Pożyczka hipoteczna to środki, które są przekazywane na jakikolwiek zamierzony przez nas cel i nie musi być to wcale budowa domu lub kupno jakiejś nieruchomości. Możemy podzielić kredyty hipoteczne ze względu na walutę i sa to kredyty w walucie krajowej albo kredyty walutowe. Kredyty walutowe dzielimy jeszcze na dwa typy i są to: kredyt typowy walutowy oraz kredyt denominowany. Typowy kredyt walutowy jest kredytem, który jest udzielany w walucie krajowej, jednakże w dniu, w którym podpisujemy umowę wartość tego kredytu jest przeliczana na obcą walutę, na przykład na euro, dolary amerykańskie czy inne obce waluty wedle bieżącego kursu. Ponadto przy takim kredycie harmonogram spłacania rat jest podany w obcej walucie, ale kredyt spłaca się w krajowej walucie, oczywiście po przeliczeniu kursu w dniu spłaty raty. Najkorzystniejszym kredytem  jest kredyt spłacany na podstawie kursu średniego, ponieważ przy takim kredycie nie ma  różnicy wartości. Taki kredyt jest przyznawana w systemie, gdzie udzielenie kredytu to wypłacenie sumy, która jest podzielona przez kurs kupna pieniądza w danym banku oraz spłaceniem jest rata, która jest pomnożona przez kurs sprzedaży. Kwota spłacania takiego kredytu jest wyższa niż sam kredyt ze względu właśnie na różnicę kursów.

Dodaj komentarz