Funkcja i źródła białek

Białka stanowią składnik wielu pokarmów, ale nie tylko. Pełnią szereg funkcji, do których należą następujące: funkcja katalizy enzymatycznej, jak na przykład uwadnianie dwutlenku węgla oraz replikacja chromosomów, funkcja transportowa, jak na przykład hemoglobina oraz transferyna, funkcja magazynowania, jak na przykład ferrytyna, kontrola przenikalności błon, jak na przykład regulacja stężenia metabolitów w komórce, funkcja skurczu mięśni, czyli ruch, jak na przykład aktyna oraz miozyna, wytwarzanie oraz przekazywanie impulsów nerwowych, bufory, kontrola wzrostu oraz różnicowania, funkcja immunologiczna, jak na przykład immunoglobuliny, funkcja budulcowa, jak na przykład keratyna, elastyna oraz kolagen, funkcja przylegania komórek, jak na przykład kadheryny, jak również funkcja regulacyjna. Białka spełniając funkcję regulacyjną, regulują przebieg procesów biochemicznych, jak na przykład regulacja hormonalna, czy regulacja przebiegu procesów genetycznych. Do tego typu białek zalicza się między innymi hormon wzrostu, insulinę oraz czynniki transkrypcyjne. Trawienie białek odbywa się w żołądku. Następnie w jelicie cienkim białka są rozkładane do tripeptydów oraz dipeptydów, a następnie do aminokwasów. Aminokwasy są wchłaniane do krwi, a następnie transportowane są do wątroby. Z wątroby aminokwasy trafiają do komórek ciała. Nadwyżka aminokwasów zostaje przekształcona w amoniak oraz ketokwasy. Amoniak dalej w postaci mocznika trafia do nerek. Z kolei ketokwasy zużywane są na cele energetyczne bądź też są przekształcone w tłuszcze zapasowe.

Źródłem białka są takie pokarmy, jak: mięso, jaja, orzechy, zboża, rośliny strączkowe oraz nabiał. Białko niepełnowartościowe jest pochodzenia roślinnego. Białka takie zawierają niewiele aminokwasów egzogennych bądź nie zawierają ich wcale. Nie mogą być używane jako jedyne źródło białka w diecie. Białka niepełnowartościowe znajdują się w soi, w nasionach roślin strączkowych oraz w pszenicy. Z kolei białka pełnowartościowe zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne. Białka pełnowartościowe znajdują się w takich pokarmach, jak: mięso, ryby, drób, ser oraz mleko. Istnieje również szereg pierwiastków chemicznych, które mają znaczenie biologiczne. Do pierwiastków biogennych należą: tlen, węgiel, wodór, azot, fosfor oraz siarka. Z kolei do makroelementów należą: wapń, potas, sód, chlor oraz magnez. Do mikroelementów należą: żelazo, fluor, cynk, krzem, jod, miedź, mangan, chrom, selen, bor, molibden, nikiel, wanad, cyna, arsen, kobalt oraz stront. Zarówno tlen, węgiel, jak i wodór stanowią podstawowe składniki związków organicznych. Wchodzą w skład cukrów, tłuszczów, białek oraz kwasów nukleinowych. Tlen jest niezbędny do oddychania. Tlen z wodorem tworzy wodę. Z kolei tlen z węglem daje dwutlenek węgla, który jest niezbędny do fotosyntezy. Brak tych składników skutkuje śmiercią organizmu na skutek odwodnienia bądź uduszenia. Azot natomiast stanowi składnik wszystkich białek, zasad azotowych, które wchodzą w skład kwasów nukleinowych, jak również związków przenoszących energię. U roślin azot stymuluje wzrost, a ponadto jest składnikiem chlorofilu.

Dodaj komentarz